Sunday, July 22, 2007

Ngor Mmm Chi Tou Lei Kong Mat Yer

Hamik? Lu beng pek bo teng bin ee title? Wa pun si mmm cai. Chi ler si kaniahokkien.net. Lu mai luan luan kong canto tua chi peng. Wa mmm cai ee. Tapi hor, mmm cai asi pun beh cai? Cin kong khi lai, wa tia tiok cheo bila jam wa thia tiok lang kong beh cai. Wa pun mmm cai hamik su. Mmm cai ka beh cai, uu bo siang meh?
Wa si ceng bebi iong mmm cai liao ee. Tapi, sejak wa khi PPKTJ, bila wa kong ua ka hi ler Salawak ee Hokkien lang, wo notis ii lang iong beh cai wor. Hamik su ler?
So, tiok ee si tor chi ler? Mmm cai asi beh cai?
Wa siau si mmm cai la. Eng wei hor, Penang ee Hokkien lang iong mmm cai. Kania Salawak ee Hokkien lang iong beh cai. I rasa si eng wei Salawak ee Hokkien si uu tampok cacat liao lor.
Kok chi hang, nasi lu siau hor lai, lu khi pasar ee si kan, tia tiok pien ani khuan ee.
Ah Ii : "Woah ah mah, lu tua chi peng ber chai ar?"
Ah Mah:"Bo la, wa beh chai la"
Ah Ii: "Har? Ber chai asi pun beh chai? Wa beh cai la!"
Translation
What? You understand onot the title above? I also is dunno. This is kaniahokkien.net. You dun simply talk canto in here. I dunno one. But hor, is mmm cai or beh cai? Really talk come up la, I sure to laugh when I hear people say beh cai. I also dunno why. Mmm cai and beh cai, got not same meh?
Since I was a baby, I oredi used mmm cai liao. But hor, since I went to PPKTJ, when I talk with those Hokkien people from Sarawak, I notice they use beh cai wor. Why ler?
So, they correct one is which one? Mmm cai or beh cai?
I think is beh cai la. Because hor, Penang's Hokkien people use mmm cai. Only Sarawak's Hokkien people use beh cai. I think is because Sarawak's Hokkien is got a bit cacat liao lor.
One more thing, if you think properly, you go market that time, sure become like this one.
Aunty : "Woah grandma, you here sell vegetable ar?
Grandma:"No la, I buy vegetable la"
Aunty: "Har? Sell vegetable or buy vegetable? I dunno la"

9 comments:

t@ng_y1! said...

woi!
wa-lang sarawak a lang tak jit kong "beh-cai"2 pun tek zhuay tiok lu meh!

bo salah ah!

beh siang a wui ta-tiok wu tampok beh siang lo!

KL a canton ua kak HK a canton ua masi u tampok beh siang!

calvin said...

@ tang yii:
haha! bo tek zhuay tiok wa la. wa bo kong salah ma. sii kong uu tam pok sesat nia ma :P

SaeWei said...

calvin: -___________-"""

Anonymous said...

calvin,
lu chi le blog tiok ai iong magnifying glass lai ban ban kua... gua lang hokkien lang pun uu jin jui version, very sesat. ho chai lu uu trasilasion. Iong ee meng pek. :-)

calvin said...

@ prof emeritus goreng:
haha, lu ee hokkien si hamik version? na si wa bo translate, wa chin pasti bo lang ee meng pek! hehe :P

zhenhui said...

wa tak lu e brog pi wa tak nihonggo ban ah!!!

calvin said...

@ zhen hui:
wa cai lu ee jitpun cin keng ma. mien tien ee. ban ban thak wa ee brog lor har? =)

Anonymous said...

Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now keep it up!

Organic vegetable Online said...

ua lang hokkien lang pun uu jin jui version, very sesat.